Контакт

За мен винаги е удоволствие да контактувам с читателите на Coffee Break. Понякога се случва да се забавя с отговора, за което ви моля да ме извините. Ако имате въпрос, предложение или идея, може да ме откриете на следния адрес: c.break@abv.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...